Desktop Notification Test 2

Desktop Notification Test 2

फुटबलका सबै खाले प्रतियोगितामा फाइनलको दबाब सहभागी दुवै टिमलाई हुन्छ । त्यो दबाबले दाबेदार र अन्डरडग भन्दैन । दाबेदारलाई हार्नु नहुने दबाब हुन्छ भने अन्डरडग बल्लबल्ल पाएको ठूलो अवसर खेर नजाओस् भन्ने चाहन्छ।

फाइनलका दुवै टिमलाई दबाब

फाइनलका दुवै टिमलाई दबाब

फुटबलका सबै खाले प्रतियोगितामा फाइनलको दबाब सहभागी दुवै टिमलाई हुन्छ । त्यो दबाबले दाबेदार र अन्डरडग भन्दैन । दाबेदारलाई हार्नु नहुने दबाब हुन्छ भने अन्डरडग बल्लबल्ल पाएको ठूलो अवसर खेर नजाओस् भन्ने चाहन्छ।

फाइनलका दुवै टिमलाई दबाब 3

फाइनलका दुवै टिमलाई दबाब 3

फुटबलका सबै खाले प्रतियोगितामा फाइनलको दबाब सहभागी दुवै टिमलाई हुन्छ । त्यो दबाबले दाबेदार र अन्डरडग भन्दैन । दाबेदारलाई हार्नु नहुने दबाब हुन्छ भने अन्डरडग बल्लबल्ल पाएको ठूलो अवसर खेर नजाओस् भन्ने चाहन्छ।

भिडियो

जर्मनीको विश्व कप यात्रा

कोलोम्बिया को विश्व कप यात्रा

ब्राजिल को विश्वकप यात्रा

फोटो