टिम को विश्व कप यात्रा

जर्मनीको विश्व कप यात्रा

कोलोम्बिया को विश्व कप यात्रा

ब्राजिल को विश्वकप यात्रा

फ्यानजोन

ब्रिटिश कलेज फुटबल फिवर

डी ए भी कलेज फुटबल फिवर

मेगा कलेज मा फूटबल फिवर

स्टेडियम

लुज्हनिकी

सेन्ट पेटेर्सबर्ग

स्पारटक